Aktuell information om Covid-19

Uppdaterad den 2 Februari 2021

Hej alla medlemsföreningar, 
Med anledning av de skärpta råden för flera regioner i vårt avlånga land så vill Svenska Kendoförbundet härmed vädja till alla medlemsföreningar att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. Det här inlägget kommer uppdateras löpande så fort nya besked inkommer. Som tidigare rekommenderar vi er att även följa SBoKs uppdateringar på http://www.budokampsport.se

2 Februari
De kommunalt och regionalt ägda lokaler för idrott är i dagsläget fortfarande stängda för aktiviteter för vuxna. Även om en del i dagsläget medger undantag för barn och ungdomsaktiviteter så har många kommuner valt att helt stänga lokalerna även för barn och ungdom. Detta gäller fram till den 7e Januari då regeringen skall återkomma om huruvida träningslokalerna skall öppnas upp igen.

För verksamhet i privatägda idrottshallar/träningslokaler gäller för vuxna de rekommendationer som SBoK och RF tidigare presenterat (länkar nedan).

För Kendoförbundets arter så gäller även fortsatt våra tidigare riktlinjer och rekommendationer. I de fall hårdare regler än våra finns från SBoK, RF och Folkhälsomyndigheten så gäller undantagslöst deras regler och aktuell lagstiftning. För barn/ungdomsgrupper i de fall sådana finns i klubbarna så rekommenderar vi att ni själva i klubben gör en bedömning av rimligheten i verksamhet. Vi förstår att det varit en svår tid för många klubbar och än är prövningarna för oss inte över.

28 November
Vi uppmanar er att följa de allmänna råden för er region och att värna om era egna medlemmar samt visa solidaritet med andra föreningar och medmänniskor i samhället i stort.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, så se över er träningsverksamhet, ställa in och anpassa till digitala lektioner, teori och träning, hemifrån.

Vi rekommenderar alla våra föreningar att inte uppmuntra till någon form av organiserad samling, som kräver att medlemmar ska behöva åka till en designerad samlingsplats/träningsområde.  

Håll i och håll ut! Låta oss göra detta tillsammans, för oss alla!


För mer information:
https://www.budokampsport.se/2021/01/22/uppdaterade-riktlinjer-for-traning-fran-mandag/


Förtydliganden 2021-01-29 från RF och SBoK

Förtydligande gällande maxgränsen på åtta personer (Riksidrottsförbundet)

Förtydligande gällande barn och ungdomsträning, barn födda 2005 eller senare (Svenska Budo och Kampsportsförbundet)

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Corona och idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet)