Nya rekommendationer från FHM för flera regioner.

Folkhälsomyndigheten och den regionala expertisen har gått ut med att vi i vissa regioner skall undvika träning och tävling.

Svenska Kendoförbundet och Svenska Budo och Kampsportsförbundet kommer alltid som en absolut miniminivå följa FHMs rekommendationer. När nu rekommendationerna stramas åt i vissa regioner blir följden sålunda att våra klubbars verksamhet skall anpassas därefter.

I övriga regioner gäller även fortsatt regler och rekommendationer från FHM, SBoK samt Kendoförbundet. (Se tidigare inlägg på förbundets hemsida med taggen covid19)

Detta innebär att klubbar i följande län:

 • Dalarnas län – (gäller till 10 december)
 • Gotlands län – (gäller till 10 december)
 • Västmanland – (gäller till 10 december)
 • Värmland – (gäller till10 december)
 • Norrbottens län – (gäller till 8 december)
 • Västerbottens län – (gäller till 8 december)
 • Kalmar län – (gäller till 8 december)
 • Blekinge län  – (gäller till 26 november)
 • Region Västra Götaland – (gäller till 19 november)
 • Hallands län – (gäller till 24 november)
 • Jönköpings län – (gäller till 24 november)
 • Kronobergs län – (gäller till 26 november)
 • Region Skåne – (gäller till 17 november)
 • Uppsala län – (gäller till 17 november)
 • Östergötlands län – (gäller till 19 november)
 • Örebro län – (gäller till 24 november)
 • Södermanlands län – (gäller till 26 november)
 • Stockholms län – (gäller till 19 november)


Inte skall bedriva träning eller tävling fram tills som minst angivna datum i november/december, eller tills dess att nytt besked ges från FHM. Folkhälsomyndigheten menar att en rekommendation gäller tills dess att den uttalat inte gäller, dvs de datum som anges bör ses som en prognos när restriktionerna KAN släppas, inte när de per automatik KOMMER att släppas.

Samt att klubbar i:
Uppsala Län
Bör överväga att inte bedriva träning eller tävling.