IKYF Seminarier och dangraderingar 2013

Här kommer information på svenska gällande graderingarna och seminarierna i sommar anordnat av IKYF. I år finns möjlighet att åka till Lilleshall i UK eller Montpellier i Frankrike. Det är dock endast tillåtet för deltagare att anmäla sig till en av orterna.

Gradering

För gradering till 1 dan krävs innehavande av 1 kyu (se graderingsregler enligt Svenska Kendoförbundet). För behörighetskrav gällande övriga grader och mer information, var god se informationsbrev från ANKF. För att få gradera utomlands görs i Sverige en behörighetskontroll gentemot graderingsregistret. Därför är det viktigt att tidigare dangrads diplomkopia finns inskickat till registret.

UK
1 dan – 2 dan: 18 juli
3 dan – 5 dan: 19 juli

Frankrike
1 dan – 2 dan: 30 juli
3 dan – 5 dan: 31 juli

Seminarier

Seminarierna är uppdelade i tre olika klasser beroende på deltagarnas grad. Boende ingår i UK men bokas av deltagarna själva i Frankrike (se bilaga för tips på boende från FFKT).

UK
C-seminarium (Mudan och 1 dan): 15-17 juli
B-seminarium (2 dan – 4 dan): 20-22 juli
A-seminarium (5 dan och Shogo): 13-14 juli

Frankrike
C-seminarium (Mudan och 1 dan): 27-29 juli
B-seminarium (2 dan – 4 dan): 1-3 augusti
A-seminarium (5 dan och Shogo): 25-26 juli

Anmälan och betalning

För anmälningsinstruktioner se IKYF seminarier och dangraderingar 2013.
Sista anmälningsdag 18 februari.

Anmälningsblanketter:

Mer information: