Kallelse till Årsmöte för Svenska Kendoförbundet 2020

I år sker såväl Kendoförbundets som SB&Ks årsmöten digitalt via plattformen EasyMeet, den 14 mars respektive 27 mars.

Kallelse och mer information återfinns på https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/

Utskick till SBoKs föreningar med instruktioner om hur ni anmäler er skall ha inkommit till ers respektive klubbars registrerade e-postadresser. Om ni ej erhållit utskicket på beskriven väg, kontakta snarast Kendoförbundet respektive SB&K så att vi kan hjälpa er. Hjärtligt välkomna!