Aktuell information kring covid-19 och återgång till dojoträning (uppdateras)

Förtydligande (2021-05-16): Möjligheten att boka träningshallar börjar nu öppnas igen på en del håll i landet. Vi vill påminna er alla om att det fortfarande gäller att hålla avstånd till varandra. För träning där det inte går att hålla minst 2 m avstånd till varandra, rekommenderar Kendoförbundet fortsatt användning av munskydd. Detta är särskilt viktigt eftersom svårighet att hålla avstånd inom våra idrotter ofta sammanfaller med användandet av kiai. Tills vidare och utan undantag gäller alltså att Kendoförbundet endast står bakom träning som genomförs med minst 2 meters avstånd mellan deltagarna alternativt träning med munskydd.

Hej medlemsföreningar,

Vi befinner oss som ni vet i en utdragen period av hög smittspridning och små träningsmöjligheter. Vi vädjar fortsatt till er att göra vad ni kan för att minimera risken för smitta, men är också medvetna om den besvärliga sits som många föreningar just nu befinner sig i. Som tidigare vill vi uppmana er att följa Folkhälsomyndighetens och SBoKs uppdateringar kring gällande råd, rekommendationer och lagar.

Fortsatt stängda anläggningar till 18 april

Regeringen har uppmanat regioner och kommuner att hålla idrottslokaler stängda, med undantag för aktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare (den som är född 2002 fyller alltså 19 år i år). Sportanläggningar som råder under pandemilagen får dock hållas öppna, vilket skapar en hel del variation i hur tillgången till träningslokaler ser ut på olika håll i landet. Den nuvarande nedstängningen av de flesta kommunala idrottslokaler gäller fram till 18 april, men kan komma att förlängas.

Smittsäkring av träning

Att lokaler finns tillgängliga betyder inte nödvändigtvis att det är lämpligt att återuppta träning. Överväg om det finns möjligheter att träna utomhus eller digitalt innan ni tar beslutet om återgång till dojoträning. Våra träningar faller inte under ordningslagen och får därför ha fler än 8 deltagare, men däremot berörs vi av pandemilagen som säger att varje person behöver ha 10 kvm till sitt förfogande. Om alla tränar är 10 kvm/person inte särskilt mycket jämfört med vad vi är vana vid, jämför t ex med en tävlingsbana som för iaido är 21 kvm/person (plus säkerhetsavstånd!) eller för kendo 50 kvm/person (10×10 m för två personer). Tänk dock på att begränsningen om 10 kvm/person gäller även personer som t ex tittar på utan att träna aktivt och att den gäller oavsett ålder.

Det krävs också särskilt övervägande innan man återupptar parövningar, där det per definition inte går att hålla avstånd till varandra. En möjlig övergångslösning innan man kan återgå till helt vanlig träning kan vara att t ex endast ha en träningspartner per pass. Kiai ökar också risken för smittspridning, och Kendoförbundet rekommenderar fortsatt att ansiktsmask används i dessa situationer. En studie från ZNKR (alljapanska kendoförbundet) har visat att ansiktsmask innebär en signifikant minskning av smittrisken under kendoträning, och även en så enkel åtgärd som att täcka över endast munnen med en tenugui hade stor effekt.

Många av våra föreningar tillhandahåller också låneutrustning, och i dessa fall bör man också se till att varje föremål om möjligt bara används av en person per pass samt rengörs med lämpligt rengöringsmedel mellan passen.

Utöver detta gäller såklart de vanliga rekommendationerna om att resa individuellt till och från träning, undvika gemensamma omklädningsrum, hålla avstånd till varandra och att hålla sig hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Till sist vill vi påminna om att vi i styrelsen finns här för att stötta sina medlemsföreningar, så var inte rädda för att ta kontakt med respektive artansvarig om ni vill ha någon att bolla idéer kring återgång till träning med! Ni når oss på iaido@kendoforbundet.se (Caroline Lindholm), jodo@kendoforbundet.se (Jesper Waldestål), kendo@kendoforbundet.se (vakant, men mailen bevakas), kyudo@kendoforbundet.se (Linda Wohlin) samt naginata@kendoforbundet.se (Kirsi Höglund).