Valberedningens förlag

Valberedningens förslag på kandidater till styrelsen finns att beskåda under “Stämma 2013” och har nu uppdaterats med förslag på revisorer. Om nån mer är intresserad av att hjälpa till med styrelsearbetet så mottas detta med glädje, en ledamotspost är ännu vakant. Kontakta valberedningen på valberedning@kendoförbundet.se eller info@kendoforbundet.se