Årsstämma 2024

Svenska Kendoförbundets årsstämma 2024 kommer hållas i Stockholm den 20 april, i samband med SBoKs årsstämma. Liksom tidigare år håller Kendoförbundet fullmaktsgranskning 09:45-10:00, med mötesstart 10:00. Vid årets årsstämma erbjuds även möjlighet att delta via videolänk för er som av olika anledningar inte har möjlighet att ta er till Stockholm. För deltagare på distans gäller att fullmakten ska skickas in via mail (till info@kendoforbundet.se) senast dagen innan årsstämman för att hinna granskas.

Dokument till årets årsmöte (inkl fullmaktsblankett) läggs upp på sidan för årsmötesdokument. Enligt stadgarna var sista dag för att inkomma med motioner den 15 januari, inga motioner från medlemsföreningar har inkommit.

Styrelsen kommer lägga fram ett förslag om att anta en uppförandekod, ett första utkast gick ut till föreningarna på remiss via e-post den 12 december 2023.

Nomineringar till förtroendevalda positioner görs lämpligen till valberedning@kendoforbundet.se, även detta i god tid innan mötet.

Vadå fullmakt?

Om du inte har deltagit på årsstämman tidigare kanske systemet med fullmakt känns lite främmande. På förbundets årsstämma är det föreningarna, inte enskilda medlemmar, som har rösträtt. Föreningarna behöver därför skapa en fullmakt där de utser sitt ombud (en person). Ombudet behöver vara medlem i någon förening ansluten till förbundet och kan bära max 2 fullmakter. (Ombudet behöver alltså inte komma från den egna klubben.) Varje medlemsförening som hade betalt sina medlemsavgifter och rapporterat medlemsantal senast 2024-01-31 har rösträtt på årstämman, med 1-3 röster beroende på medlemsantal. Det finns tidigare prejudikat inom Kendoförbundet på att medlemsföreningar som betalt och rapporterat sina medlemmar senare än 2024-01-31 kan beviljas rösträtt av stämman, under förutsättning att detta kan styrkas. (På plats på WTC kan detta kontrolleras direkt mot SBoKs kansli.) Preliminär röstlängd Svenska Kendoförbundet inkl antal röster finns här: