Årsstämma 2024

Svenska Kendoförbundets årsstämma 2024 kommer hållas i Stockholm den 20 april, i samband med SBoKs årsstämma. Ambitionen är att årets årsstämma ska genomföras i hybridläge, d v s med möjlighet att delta både på plats och via videolänk.

Eventuella motioner till årsstämman bör inkomma i god tid till styrelsen.

Nomineringar till förtroendevalda positioner görs lämpligen till valberedning@kendoforbundet.se, även detta i god tid innan mötet.