Kyu-diplom för barn och ungdom för utskrift

Kyu-diplom för barn- och ungdomsgrader (se graderingsreglerna, stycke 1.2) finns nu för nedladdning och egen utskrift här på förbundets hemsida (under Gradering & Tävling -> Arrangera gradering). Tills vidare finns även ett lager i SBoKs webbshop att beställa från, men detta kommer inte fyllas på med nya diplom med den nya förbundsloggan. Förhoppningen är att detta ska underlätta graderingsadministrationen för klubbarna framöver. Liksom tidigare är det klubbarna själva som ansvarar för dessa grader och ingen rapportering av utdelade grader behöver göras till förbundet.