Dan gradering upp till 3 dan på Rikslägret

Nästa möjlighet att gradera upp till 3 dan i iaido sker på Rikslägret i
Göteborg den 15 november.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2020-11-01