Dan-graderingar upp till 3 dan i iaido och jodo

Anmälan till dan-gradering upp till 3 dan på jodo- respektive iaido-SM är nu öppen:

JODO 20 mars: Anmäl senast 20 februari

IAIDO 22 maj: Anmäl senast 22 april