Covid-19: nedtrappning av restriktioner från 9 februari

Idag meddelade regeringen att de allmänna restriktionerna införda för att hindra spridning av covid-19 kommer att tas bort fr o m 9 februari. För våra idrotter är de mest intressanta ändringarna att det återigen är fritt fram att arrangera läger och tävlingar, samt att kravet på 10 m2/person tas bort. Ändringen innebär också att möjligheten att kräva vaccinbevis av deltagare vid olika evenemang tas bort. Regeringen har dock också tryckt på vikten av att återgången till normalläge sker gradvis, och från Kendoförbundets sida vill vi därför särskilt uppmärksamma er på följande:

  • Att den som har sjukdomssymtom fortfarande ska hålla sig hemma för att undvika att sprida smitta. Vi rekommenderar därför att den som arrangerar träningar, läger och/eller tävlingar påminner sina deltagare om detta och ser till att sena avanmälningar pga sjukdom underlättas och välkomnas.
  • Att de som även fortsatt vill använda munskydd vid träning välkomnas att göra detta.
  • Att internationell tävlingsverksamhet utanför Sveriges gränser antagligen kommer att genomföras med munskyddskrav under en längre tid framöver. Vi rekommenderar därför fortsatt att landslagsträning inom kendo, jodo och naginata genomförs med munskydd i den utsträckning som respektive landslagsledning bedömer lämplig. Även inom övriga landslag bör man vara beredda på att tävlingar utomlands kan genomföras med munskyddskrav beroende på värdlandets restriktioner.
  • Vid träning och tävling som samlar medlemmar från flera klubbar rekommenderar vi fortsatt att munskydd används under en övergångsperiod. Denna rekommendation gäller tills dess att smittspridningen i Sverige har sjunkit markant, men som längst till 31 mars.