INBJUDAN TILL RIKSLÄGER 2014

Kära iaidokas

Svenska Kendoförbundet bjuder härmed in till riksläger 2014 i Halmstad.
Se inbjudan här.

Syftet med rikslägret 2014 är att informera om det senaste från EM IAIDO 2014 från förbundets Technical Representative gentemot EKF Takao Momiyama och påbörja domarutbildning inom iaidon för att kunna föra ett register på domare till SM IAIDO. Förhoppningen är att vi kommer kunna flytta runt rikslägret i landet och ber klubbarna fundera på vem som kan ta 2015 års riksläger som ska ligga efter det att EM iaido är genomförd. Under rikslägret kommer vi att fastställa vad nästa riksläger kommer att innehålla.

Dessutom kommer vi att gradera upp till 1 DAN.
Anmäla till graderingen finns här.

Shogun Halmstad iaido har äran att stå som värd för Riksläger 2014 som kommer gå av stapeln i Halmstad den 15 november.