Kunskapslyftet

Del 1: 2012-09-22

Den 22 september hölls första delen i projektet “Kunskapslyftet” där alla arters landslagsledningar inbjöds till ett utbildnings- och informationstillfälle. Detta första steg i Kunskapslyftet kom att behandla rutiner och flöden för ekonomin och de behov som landslagen har versus förbundet.

Del 2: 2015

För nästa del har följande fokusämnen föreslagits:

  • Roller och ansvar
  • Elitstöd
  • Budget – uppföljning av frågor från del 1
  • Sponsorer – vilka villkor gäller och vem får sluta avtal?
  • Samverkansgrupper Managers resp Coacher, Landslagsforum
  • Geografisk spridning