Infoblad om arrangemanget på engelska och svenska finns nu under Våra Idrotter/Kendo