SUGO och Etsuko Cup

Infoblad om arrangemanget på engelska och svenska finns nu under Våra Idrotter/Kendo