2020-03-13 Coronaviruset Covid19 – Åtgärder

Svenska Kendoförbundet har idag 12/3 2020, på grund av den rådande smittrisken med Covid19, beslutat om ett flertal åtgärder som direkt påverkar våra planerade verksamheter.

-Vår årsstämma som skulle ha hållits nästa helg, den 21 mars, ställs tills vidare in. 

-SKF har även valt att ställa in alla nationella tävlingar och träningsläger för Kendo, Iaido, Naginata, Jodo och Kyudo under mars och april månad. 

-Vi rekommenderar i samma skede våra klubbar att anpassa sin verksamhet till den nivå som är säker och rimlig för just er stad/stadsdel. 

-Våra beslut baseras på rekommendationer från svenska myndigheter och WHO såväl som uttalanden från våra europeiska och internationella moderorganisationer.

Vi kommer utvärdera dessa åtgärder i mitten av april och förlänga dem om så behövs. 

Vi kommer återkomma med information om när och hur våra årsstämmor kommer genomföras.

frågor kan riktas till Svenska Kendoförbundets ordförande Jimmy Thorsell på 0703353122