EKF Referee Seminar 2013 – Dangraderingar

Ansökan om att gradera vid EKF Referee seminar 2013 ska vara ordförande tillhanda senast 5 januari 2013. Använd blanketten som hittas under GRADERING. Obs att betalning av anmälningsavgiften ska vara Förbundet tillhanda senast 15 januari för att anmälan ska anses giltig.