Förbundsstyrelsen 2014

Styrelsen 2014

Svenska Kendoförbundets styrelse 2014

Från vänster:
Sida Yin, Jodoansvarig
Christian Strandberg, Kendoansvarig
Jimmy Thorsell, Kassör
Robert Staflin, Sekreterare
Kirsi Höglund, Naginataansvarig
Anette Persson Sunje, Ordförande
Knut Högvall, Kyudoansvarig
Peter Höglund, Iaidoansvarig

Ej på bild:
Caiza Wranning, Ledamot
Maria Engqvist, Ledamot