Rösträtt på årsstämman

Från SB&K:

“Förbundsstyrelsen beslutade igår (2014-01-26) att rösträtten inte påverkas av årsmötesprotokollet detta år, dock ska årsmötesprotokollen fortfarande skickas in till SB&K.”