Uttalande: idrotten tillhör alla!

En av den svenska idrottsrörelsens hörnstenar är att idrotten ska vara en trygg och välkomnande miljö för alla som vill delta. Detta gäller kompromisslöst för alla idrotter, alla nivåer inom idrotten och alla deltagare oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det har kommit till vår kännedom att en kvinna blivit uppmanad att ta av sig sin slöja eller lämna träningen vid ett träningstillfälle i en svensk idrottshall i torsdags, den 17 februari. Detta är djupt olyckligt och självklart helt oacceptabelt. Svenska Kendoförbundet tar det som hänt på fullaste allvar och vill särskilt understryka att det är en självklarhet att alla är välkomna att träna i våra klubbar. Det som skett strider mot våra, Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) och Riksidrottsförbundets (RF) regelverk och värdegrund. Diskriminerande behandling är aldrig okej, och alla idrottsklubbar har ett eget ansvar för att känna till de lagar och regler som kan påverka deras verksamhet.

Svenska Kendoförbundets styrelse vill härmed be den berörda kvinnan om ursäkt för denna händelse och har uppmanat de inblandade att även personligen be om ursäkt. Svenska Kendoförbundet kommer under året att lägga särskilt fokus på att utbilda samtliga av våra medlemsklubbar inom idrottens värdegrund och klubbarnas medföljande ansvar för att försöka säkerställa att något liknande aldrig ska hända igen.

För den som vill lära sig mer om idrottens värdegrund och hur man kan arbeta för en mer inkluderande idrott kan vi rekommendera följande länkar:
En mer välkomnande och inkluderande idrott – RFs översiktssida om inkluderande idrott
Utbildningswebben Inkluderande idrott från SISU Idrottsutbildarna
Idrottsrörelsens uppförandekod – från RF (Riksidrottsförbundet)