Årsstämman 2024 avklarad

Idag hölls Svenska Kendoförbundets årsstämma på World Trade Center i Stockholm. För första gången genomfördes årsstämman i hybridläge, d v s med deltagare både på plats och över videolänk. Vi tar med oss en rad insikter och förbättringsförslag inför kommande årsstämmor, men upplever i det stora hela att lösningen ändå funkade bra.

Som väntat var mötets stora diskussionspunkt den om antagandet av en uppförandekod för Svenska Kendoförbundet. Till sist valde årsstämman dock att anta en något reviderad version av uppförandekoden. Årsstämman valde också att ta beslut om att det ska införas en revisionskommitté för uppförandekoden under året, denna kommitté kommer ha till uppdrag att föreslå uppdateringar av uppförandekoden. Även fortsättningsvis är det dock endast årsstämman som ska ha mandat att revidera uppförandekoden.

Till sist var det dags för val av ledamöter, och årsstämman valde att gå helt på valberedningens förslag och valde in Joakim Ström (saknas på bilden) till ny sekreterare efter Martin Ledin som valde att lämna styrelsen efter många års trogen tjänst. Peter Jorsell (längst till vänster), som tidigare adjungerats till posten som kendoansvarig, valdes också in formellt till sin post. I övrigt var det mest omval på agendan. Valberedningen har dock efter årsstämman en vakant post, och fick till uppdrag att söka ytterligare en person till sina led.