Kendoförbundets pris 2024: Kate Sylvester

I samband med förbundens årsstämmor hölls också Kampsportsgalan i ny tappning i Stockholm den 20 april. Utöver det hederspris som delas ut av SB&K och de priser som annonserats i förväg och avgjorts genom öppen omröstning infördes också i ett år ett särskilt pris för varje underförbund att dela ut.

Kendoförbundets hederspris 2024 delades ut till Kate Sylvester, som är känd för många som landslagscoach i kendo. Priset fick hon dock inte för detta, utan för sitt arbete för att göra kendon till en mer jämlik och välkomnande plats. Kate är en av några få forskare i världen som faktiskt bedrivit och publicerat forskning kring kvinnors perspektiv och prestationer inom kampsport i allmänhet och kendo i synnerhet. Hon är också aktiv som skribent både på sin egen hemsida där hon sprider kunskap om både forskning och lekmannaperspektiv på temat, liksom för tidskriften Fine Ladies Kendo Magazine. Med priset vill Kendoförbundet uppmärksamma och tacka för Kate Sylvesters viktiga arbete för både svensk och internationell kendo.

Kate Sylvester, mottagare av Kendoförbundets pris 2024.