Kyudo: IKYF Seminar & Shinsa i Nagoya, 11-14 oktober

Injudan och anmälningsblanketter till The 9th Asia-Oceania Kyudo Seminar (Nagoya) har skickats ut till alla kyudoklubbarna.


Inbjudan