Kyudo: IKYF Video Shinsa 2024

Nu har vi fått inbjudan och ansökningsformulär till årets Video Shinsa för shodan och nidan.
Vänligen kontakta din klubb för mer information.

Sista ansökningsdatumet för Video Shinsa är 5 augusti.


Injudan