Tack för det Nationella Kyudoseminariet!

Lördagen den 4 maj hölls det första nationella seminariet, med instruktör Knut Högvall 5 dan.
Seminariet utgjordes av 11 deltagare med 2-4 dan från tre olika klubbar och bjöd på mochimato sharei träning och kaizoe träning, såväl som djupdykning i taihai, Reigi och Reihō.

Som alltid var stämningen mycket trevlig.

Stort tack till alla deltagare för er insats och fighting spirit och tack till Knut Högvall för allt arbete på instruktörssidan.

Från förbundets sida vill vi också särskilt tacka Issha Kyudo Kai och Hokushinkan Kyudo för tillhandahållandet av dojoutrustningen.


Gamlishallen, Uppsala.
Gamlishallen, Uppsala