Covid-19: Nya rekommendationer för träning, tävling och gradering från 30e Sep.

Med en alltjämt ökande vaccinationsgrad och lättade rekommendationer från våra myndigheter så har Svenska Kendoförbundet i samråd med relevanta parter justerat sina rekommendationer för träning och tävling. Som tidigare gäller alltid striktare regler och rekommendationer från SBoK, RF och Folkhälsomyndigheten i de fall sådana finns. Vissa regioner överväger att behålla hårdare rekommendationer och det är i så fall dessa som gäller i berörda regioner.

Träning och tävling i klubb (Kendo, Jodo, Naginata)
Vi tar bort rekommendationen att använda munskydd vid träning i egen klubb.

De klubbar som önskar behålla munskydd som på klubbträningar får naturligtvis även fortsättningsvis göra så.


Träning och tävling mellan klubbar (Kendo, Jodo, Naginata)
Vi bibehåller munskyddsrekommendationen vid tävling, träning och gradering
som har deltagare från flera klubbar. Detta då vi vill att alla förbundets medlemmar
skall känna sig trygga med att träna ihop.

Regler och rekommendationer för landslagsträning (Kendo, Jodo och Naginata)

För våra landslag så rekommenderar vi att landslagsträning genomförs med munskydd.
Internationella evenemang inom framförallt kendo, naginata och jodo kommer inom en överskådlig framtid fortfarande kräva munskydd. För att våra landslagsmedlemmar skall kunna prestera på samma nivå som övriga länder så bör de träna under de förutsättningar vilka tävlingarna kommer genomföras under. Landslagen består även av deltagare från olika delar av landet och omfattas därmed av samma regler och anledningar vilka anges ovan för aktiviteter med flera klubbar.


Styrelsen för Svenska Kendoförbundet, 21a September 2021