Gradering upp till 3 dan på Rikslägret

Nästa möjlighet att gradera upp till 3 dan i iaido sker på Rikslägret i
Linköping den 16 november.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2019-11-01