Gradregn över svenskar i Finland

Även de av våra iaidoutövare som tillhör Nihon Iaido Kyokai har haft sommarläger med graderingar, för detta gäng i Åbo, Finland i början av juli. Lägret leddes av TAKADA Gakudo (10dan hanshi), TAKADA Rumi (10dan hanshi) och TAKADA Tokudo (8dan kyoshi). Under lägret hölls graderingar i både iaido (NIK) och jodo (Shindo Muso Ryu).

Kendoförbundet vill gratulera följande svenska utövare för sitt hårda arbete och nya grader:

Stina Agback, 5dan iaido samt 3dan jodo
Robert Ekblom, 4dan iaido samt 1dan jodo
Anders Kronberg, 4dan iaido
Marcus Östh, 4dan iaido samt 2dan jodo
Cecilia Lund, 3dan iaido samt 2dan jodo
Christer Steinvall, 3dan iaido

(Foto: Vesa Tukkanen.)