Seminariumi iaido och jodo i VS-Schwenningen

Läger i Tyska Villingen i iaido och jodo med Ishido sensei och Yoshimura sensei, 19-22 juni 2014, se inbjudan.

Lägret bjuder även på tävling samt gradering upp till 5dan i bägge arter.