2020-07-06 Riktlinjer Jodo Covid-19

Riktlinjer och krav

Riktlinjer och krav för jodoträning och -tävling med anledning av Covid-19

Dessa riktlinjer gäller från och med 2020-07-06 tillsvidare eller till dess att Svenska kendoförbundet meddelar om något annat.

Vid alla aktiviteter, träning såsom tävling, gäller 

  • att utövare skall bära mask (se kompletterande information kring mask nedan) om det är fler än en utövare.
  • att utövare inte får låna varandras utrustning (t.ex. vapen, vattenflaskor etc.) Om klubbmedlemmar lånar utrustning av klubben bör den märkas upp så att alla använder samma utrustning varje träning.
  • att utövare ska följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Budo och kampsportsförbundets rekommendationer vad gäller större samlingar, avstånd mellan personer och om att komma ombytt till träningen.

Förtydliganden kring masker och hur de skall användas

  • Med ”mask” avses här något som täcker och har kontakt med munnen, såsom engångsmasker, ansiktsmask, munskydd, kirurgisk mask etc.
  • Ett visir är ett skydd (ofta i klarplast). Ett visir är inte en mask och ersätter inte kravet på mask. Däremot kan ett visir användas tillsammans med en mask, som då rekommenderas täcka såväl mun som ögon för att utgöra bäst skydd.
  • En mask näsa och mun. Då tester visat att det inte är någon större skillnad på droppsmitta om näsan inte är täckt med mask. kan ni dock, om andningsproblem uppstår ha näsan utanför masken. Masken behöver inte sluta helt tätt – kravet är dock att masken alltid sitter på plats framför munnen för att fånga salivdroppar och att masken har kontakt med ansiktet i största möjliga mån möjligt. 
  • En mask kan vara av många olika material. Masker avsedda för sjukvården är ofta tillverkade av annat material än tyg och anses hindra droppsmitta mer effektivt än masker gjorda av tyg. Dock har tester visat att masker av tyg reducerar droppsmitta tillräckligt effektivt för att tillåtas i detta sammanhang. Huvudmålet med masken är att hindra salivdroppar från munnen som kan komma från kiai och verbal kommunikation.

Det går också bra att tillverka en egen mask gjord från en tenegui. (Se instruktioner på sidan 10: https://www.kendo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/Guidelines_for_Preventing_the_Spread_of_Infections_with_the_Resumption_of_Interpersonal_Keiko-Taijin-teki-keiko.pdf