Dan-gradering kendo Kangeiko

Nästa möjlighet att gradera upp till 3 dan i kendo sker på Kangeiko
i Skellefteå den 29 januari
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2016-12-29