Dangradering upp till 5 dan på SKO

Nästa möjlighet att gradera upp till 5 dan i kendo sker på SKO i
Stockholm den 24 oktober.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2021-10-01