Dan gradering upp till 3 dan

Nästa möjlighet att gradera upp till 3 dan i iaido sker i
Stockholm den 19 september.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2021-09-01