KYUDO: 2021 International Video Shinsa

På grund av rådande världshälsoläge kommer det inte att vara möjligt att organisera en vanlig dangradering i Europa eller Japan i år.

För att inte släpa efter i utvecklingen har IKYF valt att möjliggöra en alternativ shinsa i form av video shinsa för alla som idag innehar graderna mudan (1 kyu) eller shodan.

För information och ansökan, vänligen kontakta din förening.