Covid-19: Lättade restriktioner.

Uppdaterad: 2021-07-26
Kendoförbundet följer SB&Ks nya riktlinjer och lättar därav lite på regler och rekommendationer.

Lämpliga åtgärder är dock fortsatt olika för idrotterna inom SB&K och RF. Vissa variationer finns gällande hantering av gemensam utrustning, men också kring anpassning av träningsupplägg för att undvika risk för spridning av smitta samtidigt som träningsverksamheten kan fortsätta. Kendoförbundet har därav även fortsättningsvis vissa specifika regler kvar för klubbarna då vi med råd från experter i fältet vill säkerhetsställa en, i den men så är möjligt, säker tränings och tävlingsmiljö under pandemin.

För Kendoförbundets klubbar gäller i dagsläget följande:

 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt för att undvika trängsel.
 • Dela inte utrustning
 • Inomhus såväl som utomhusträning och tävling tillåts nu.
 • Vi rekommenderar även fortsättningsvis att våra utövare av kendo, naginata och jodo vid parträning, helst använder munskydd, eller som minst håller sig till en träningspartner.
 • Munskydd är dock inte längre ett krav från SKFs håll. Om den du tränar med av säkerhetsskäl vill använda munskydd skall dock detta respekteras och båda parterna använda skydd.
 • För inomhusarrangemang kan upp till 50 deltagare tillåtas.
 • SB&Ks utökade krav på läkarkontroll vid tävling, med särskild anpassning och hänsyn tagen gällande Covid-19 för fullkontaktsporter gäller alltjämt.
 • Vaccinationsgraden bland våra idrottsutövare är generellt sett hög men kom ihåg att även som vaccinerad så kan en föra smittan vidare och det finns utövare i flera av vårt förbunds klubbar som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig.
 • I övrigt gäller som tidigare folkhälsomyndighetens regler. Vi följer utvecklingen och vår, FoHMs, samt RFs förhoppning, är vi under hösten skall kunna helt avveckla och slippa de rekommendationer för individer som fortfarande gäller för såväl träning/tävling som resten av livet.
 • Kom ihåg att när folkhälsomyndigheten säger ”rekommendation” så menar de ”regel som skall följas”. Vi har förstått att detta har tolkats lite olika av våra klubbar och vill därav förtydliga att så är fallet.
 • Kontrollera och följ eventuella regionala rekommendationer/restriktioner.
 • Kontakta gärna oss i styrelsen om ni har frågor.

Som tidigare ersätter alltid regler från Folkhälsomyndigheten, RF och SB&K undantagslöst våra riktlinjer och regler i de fall de görs striktare efter att denna text publicerats.
Kolla därför alltid de senaste reglerna på myndigheternas hemsidor.

Svenska Kendoförbundet 2021-07-14