Uppdateringar kring EKFs gula kort

Vid sin årsstämma 2023 beslutade Europeiska Kendoförbundet om ändringar i sina rutiner kring de “gula kort” som delats ut till dan-graderade medlemmar, och nu börjar dessa ändringar genomföras i praktiken. Det digitala registersystemet kommer fortsättningsvis att vara det som gäller som huvudsakligt graderingsbevis, och den som har sin grad korrekt införd i EKFs register behöver inte kunna uppvisa gula kort vid exempelvis graderingar eller tävlingar. Det gula kortet blir helt enkelt frivilligt. I samband med detta kommer EKF sluta att distribuera fysiska gula kort, istället kommer en digital version mailas i samband med inregistrerad godkänd gradering.

För de flesta av er innebär detta antagligen ingen större förändring. Det finns två dock två specialfall:

Du som har graderat till dan-grad tidigare men aldrig fått ett gult kort:

Om du vill ha ett utskrivet gult kort kommer detta alltså inte längre att distribueras av EKF. Svenska Kendoförbundet kommer att skriva ut gula kort på begäran under de kommande 6 månaderna. Du som väntat och väntat på ett gult kort och faktiskt vill ha ett fysiskt kort – hör av dig till register@kendoforbundet.se senast den 15 augusti 2024. Om du är nöjd med att ha en digital kopia så kommer detta mailas till dig efter nästa klarade dan-gradering. Om du inte vill vänta på detta utan önskar en digital kopia på ditt nuvarande gula kort hör du också av dig till registeransvarig (gäller tillsvidare).

Du som har graderat till dan-grad men inte fått den korrekt införd i EKFs register:

Hör med fördel av dig till relevant artansvarig och registeransvarig snarast möjligt. Vi kommer behöva veta när och var du graderade och vill helst också ha ett foto på ditt graderingsdiplom för att kunna ta frågan vidare.