KYUDO: 2022 International Video Shinsa

För att inte släpa efter i utvecklingen har International Kyudo Federation valt att återigen organisera och möjliggöra Video shinsa för alla sina medlemmar som idag innehar graderna mudan (1 kyu) eller shodan.

Sista ansökningsdatumet: 8 augusti

För mer information och ansökningsblanketter: Vänligen kontakta din kyudoförening.