Kyudo: 2023 International Video Shinsa


Inbjudan till årets video shinsa för kandidater till shodan och nidan är nu utskickad till alla kyudoklubbar. För att kunna söka till shodan behöver du ha erhållit 1kyu (enligt SKFs kyugraderingsystem).

Sista anmälningsdag: Tisdag den 1 augusti 2023.
Sista inlämningsdag för videoinspelningen, shinsa svaren och shinsa record sheet: Onsdag den 20 september.

Kontakta din kyudoklubb för mer information.