Dan gradering upp till 1 dan jodo SM

Nästa möjlighet att gradera upp till 1 dan i jodo sker på SM i
Linköping den 31 Mars.
Anmälningsformuläret finns här.
Sista datumet för anmälan är 2019-03-17