In memoriam: Rolf Radakovits

Det är med stor sorg vi måste meddela att under morgonen den 16:e februari somnade Rolf Radakovits in efter en tids sjukdom. Rolf blev 79 år gammal.

Rolf var en av pionjärerna som bidrog till utvecklingen av iaido och jodo i Sverige från dess linda fram tills hans sista deltagande på de svenska mästerskapen i jodo 2014.

Han var en inspirerande instruktör och höll ett flertal träningsläger i framförallt Finland och representerade även Sverige på de Europeiska mästerskapen i både iaido och jodo som domare.

Rolf kommer alltid vara saknad av iaido- och jodoutövare både i Sverige och ute i Europa.

It is with deep sadness that we announce that on the morning of the 16th of February Rolf Radakovits passed away at an age of 79 after a time of illness.

As a pioneer he greatly contributed to the development of Swedish iaido and jodo from its time in the cradle up until his last appearance at the 2014 Swedish jodo championships.

Rolf was an inspiring instructor and was a regular teacher at seminars in both Sweden and Finland. He also represented Sweden at many European iaido and jodo championships as a referee.

He will be missed by iaido and jodo practitioners both in Sweden and Europe.