Kallelse förbundsstämma 2014

Datum: 22 mars. Plats: World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.

Tid: klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.30 – 10. Förslag till ärenden (motioner) som behandlas vid ordinarie förbundsstämma ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 15 januari.