Shinto Muso Ryu Jodo läger

Stockholms Jodokai arrangerade ett SMR läger i Stockholm den 15-16e februari med Lars och Lena Carlberg samt Lars Bäckstam som huvudinstruktörer.

smrlager