Året börjar

2014-02-01
Vad gör en ordförande egentligen från december till februari? Firar jul, nyår, kopplar, vilar upp sig inför det nya året? Njae, inte precis…

I december måste bevakning ske inför alla anmälningar som ska in med kort varsel inför EKF Kendo domarseminarium och tillhörande sökande för dangraderingar , vi har alla anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM mm. Det är mycket som har deadline 31/12

I januari ska verksamhetsberättelsen in till SBoK och alla dokument inför stämman (Utökad verksamhetsberätteslse, bokslutet, verksamhetspalen och dess budget) ska förberedas. Information och statistik från föregående år ska hittas. Foton är fint att ha. Valberedningen ska aktiveras. Revisorerna ska kontaktas.

I Februari ska alla dokument inför stämman fastställas. Definitiva anmälningar till EKFs årsmöte, KendoEM/ och tillhörande graderingsanmälan ska göras. Kyudoanmälningar till det internationella seminariet ska signeras. Vi förbereder dangraderingarna inför SUGO. Information ska nå de domarkandiater som EKF valt ut för KendoEM. Det är en försmak av hur året börjar, och sen är det bara att öka farten… J
Mvh Anette