Uppdaterade blanketter för kyu-gradering

Såhär i graderingstider har Svenska Kendoförbundets blanketter för kyu-gradering fått en liten översyn. Det är egentligen tre ändringar som gjorts, utöver några små kosmetiska justeringar:

  1. Alternativet att skicka in blanketterna med post har tagits bort. Vi ber er alla att vänligen scanna eller fota de ifyllda blanketterna och skicka in till register@kendoforbundet.se efter avslutad gradering.
  2. En möjlighet att bekräfta den sökandes behörighet att gradera har lagts till. Denna ändring har efterfrågats specifikt för kyudo och har markerats därefter, men kan vid behov självklart användas även av övriga stilar.
  3. En möjlighet att bocka av praktiskt och teoretiskt prov separat har lagts till.

Laddar ni ner blanketterna under graderingsfliken här på hemsidan får ni självklart den senaste versionen, och ni kan också hitta dem här nedanför.