Delta utom tävlan vid ett EM

Då anmälan till alla EM måste göras via Kendoförbundet måste även de som vill delta vid ev seminarier anmälas via förbundet. Detta görs enklast genom att fylla i formuläret och maila det till sekreterare@kendoforbundet.se. Blankett Deltagande EM

OBS att det endast gäller icke-tävlande, sökande till dangradering använder därför avsedd blankett, inte denna.

  • Ansökan ska vara sekreteraren tillhanda SENAST två veckor före Final Entry, helst före Pre-entry, kontakta manager för datum.
  • Inbetalning av avgifter sker till Kendoförbundets PG 61 21 20-6 SENAST två veckor före Final Entry