EKF Kendo Referee Seminar 2014

Seminariet sker 31/1 – 2/2 2014 i Bryssel, Belgien.

Informtion och blanketter för ansökan kommer att finnas tillgängliga i dec 2013. För frågor vänd er till kendoansvarig.

Ansökan om att gradera vid EKF Referee seminar 2014 ska vara ordförande tillhanda senast 31 december 2013. Använd blanketten som hittas under GRADERING. Obs att betalning av anmälningsavgiften ska vara Förbundet tillhanda senast 10 januari för att anmälan ska anses giltig.