Uppdaterade graderingsregler kendo, iaido, jodo

Graderingsreglerna för kendo, iaido och jodo har uppdaterats enligt styrelsebeslut 8 augusti 2020. Ändringarna som gjorts har tillkommit för att följa EKFs graderingsregler som uppdaterades under 2019.

Uppdateringarna rör framför allt:

  • Tidsgräns för graderingar i iaido liknande vad som tidigare använts vid tävling. Maxtiden är 6 min vid graderingar till 1-5 dan och 7 min för 6-7 dan.
  • Graderingsämnen för iaido, där FIK numera tillåter att samtliga graderingar genomförs utan koryu kata. SKF rekommenderar dock att koryu fortsätter att användas minst från 4 dan och upp, då EKF annonserat att man kommer göra så vid sina graderingar även fortsättningsvis.
  • Hantering av underkänd kata-del vid dan-graderingar i kendo.
  • Tydligare regler för graderingspartner i jodo.

Som tidigare hittas graderingsreglerna under fliken Gradering / Graderingsregler.