KYUDO: 8th Asia-Oceania Kyudo Seminar och Shinsa  i Nagoya, Japan (27-30 april 2023)

IKYF Seminarium
Datum: fredag 28 april – söndag den 30 april
Plats: Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo
IKYF Shinsa
Datum: torsdag den 27 april
Plats: Nippongaishi Sports Plaza Kyudojo

Viktiga datum:
10 mars – Shinsa Application Form ska vara kyudoansvarig tillhanda och Ansökan om gradering utomlands (blanketten: Graderingsblankett utomlands 2022) ska vara kansliet tillhanda senast detta datum.
20 mars – Shinsa svaren ska vara inskickad till kyudoansvarig.

För inbjudan, information och övriga ansökningblanketter, vänligen kontakta din kyudoförening.