Kyudo: Nordisk Kyudoseminarium

Issha Kyudo Kai inbjuder till Nordisk kyudoseminarium och öppet landslagsläger, 18-19 maj i Uppsala. Seminariet är öppet för deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island.

Instruktörer: Tryggvi Sigurðsson 7 dan kyoshi och Gérald Zimmermann 6 dan kyoshi