KYUDO: Resultat från IKYF Video Shinsa 2023

Stort grattis till alla shinsa kandidater för lyckade graderingar.

Sverige har nu en ny Shodan och 6st nya Nidan.

Officiella graderingsdatumet är 27 september 2023.